Blue Bottle Records – A New Dawn (2011)

The 49ers are featured on Blue Bottle Records debut release called A New Dawn. While The 49ers are on 3 of the 11 songs off the album, they do not appear on the same songs as each other. The album is a refreshing listen and has much to offer to those who have a deep appreciation for music and lyricism. The album also features Nieve, Ine, Nassim, Don Cerino, Hy-Definition, Noah King, Gusto, and Marie.

Blue Bottle Records is a collaborative effort by producers Navid B and SoulChef. Make sure you stay on the lookout for much more great music from these two talented producers.

Tracklist:

01. Ine & Jas Mace – H20 V.2
02. Nassim & Jas Mace – Sunshine
03. Gusto – City Of Angels
04. Ine & Don Cerino – The Psycle
05. Navid B – East To West
06. Ine – Pictures On The Wall
07. Marie, Nieve & Noah King – Hope
08. SoulChef – For You
09. Nassim & Marchitect – Superhero
10. Ine – Summers Day
11. Hy-Definition – Breathless

Advertisements

~ by The 49ers on May 27, 2011.

One Response to “Blue Bottle Records – A New Dawn (2011)”

  1. […] Kompilacyjne wydawnictwo płytowe BlueBottle Records Posted by Witalij on Lipiec 3rd, 2011 Aus­tral­i­jski hip hop posi­ada niezwykle bogatą his­torię i należy do jed­nych z najbardziej rozwinię­tych odłamów nar­o­dowoś­ciowych tej kul­tury na całej kuli ziem­skiej. Dzięki dostępowi do infor­ma­cji dostar­czanych przez amerykańskie rozgłośnie radiowe oraz telewizję, Aus­tral­i­jczycy szy­bko przys­woili sobie wszys­tkie ele­menty hip hopu. Już w lat­ach 90.tych ubiegłego stule­cia wyk­sz­tał­cili ory­gi­nalny lokalny styl. Mieszkańcy najm­niejszego kon­ty­nentu świata zostali dostrzeżeni również w innych zakątkach świata, przez co tacy artyści jak Hill­top Hoods, Pegz, Brad Strut, czy M-Phazes ze swoją twór­c­zoś­cią dotarli daleko poza krainę kan­gurów. O różnorod­ności aus­tral­i­jskiej sceny hip hopowej świad­czy choćby otwartość na nowe trendy i muzykę spoza tego kraju. Właśnie w tym kierunku podążył nieza­leżny label Blue­Bot­tle Records, wyda­jąc pod koniec kom­pi­la­cyjny album zaty­tułowany “A New Dawn”. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: